Dec 29, 2011

?

Bila aku jatuh, kau dengki

Bila aku senang, kau dengki

Babi.