Dec 21, 2011

Lumrah.

Sakit melepaskan

Tak sesakit bila dilepaskan.

Sakit menduakan

Tak sesakit bila diduakan.

Sakit menggantikan

Tak sesakit bila digantikan.

Dan sakit melupakan

Tak sesakit bila dilupakan.