Aug 7, 2014

Babi kuasa 4

Kau pergi macam tu siapa tak sakit hati?

Babi.

Nak dekat sebulan kau menyepi kau datang balik kau bilang rindu?

Babi.

Apa kau ingat aku batu? Kau boleh pijak? Kau boleh sepak?

Babi.

Rakus kau robek hati aku pedih.

Babi.