Aug 30, 2014

Tak

Kadang kau nampak dia bahagia

Tapi pernah kau rasa tapak kaki dia?

Kau pernah rasa duri yang dia pijak?

Kau rasa tiba tiba dia bahagia?