Jul 21, 2015

Kasut sama size tapi hati tak sama

Kau cakap senang. Kau ingat aku tak cuba?
Kau tak pernah rasa apa yang aku rasa. Sebab kau bukan aku.